User Tools

Site Tools


emergency

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
emergency [2021-09-11]
Péter Szigetvári [személyes ellátás]
emergency [2021-09-11] (current)
Péter Szigetvári [help in an emergency]
Line 2: Line 2:
  
   ; öngyilkossági gondolatok esetén   ; öngyilkossági gondolatok esetén
-  : [[http://www.ongyilkossagmegelozes.hu/]], 19:00 és 7:00 között ingyenesen és anonim módon hívható telefonszám: +36 80 505 390+  : [[http://www.ongyilkossagmegelozes.hu/]], 19óra között ingyenesen és anonim módon hívható telefonszám: +36 80 505 390
   ; Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének (LESZ)   ; Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének (LESZ)
   : telefon: 116-123, [[https://sos-116-123.eoldal.hu/]]   : telefon: 116-123, [[https://sos-116-123.eoldal.hu/]]
emergency.1631353659.txt.gz · Last modified: 2021-09-11 by Péter Szigetvári