User Tools

Site Tools


emergency

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
emergency [2021-09-11]
Péter Szigetvári [help in an emergency]
emergency [2021-09-11] (current)
Péter Szigetvári [help in an emergency]
Line 2: Line 2:
  
   ; öngyilkossági gondolatok esetén   ; öngyilkossági gondolatok esetén
-  : [[http://www.ongyilkossagmegelozes.hu/]], 19–7 között ingyenesen és anonim módon hívható telefonszám: +36 80 505 390+  : [[http://www.ongyilkossagmegelozes.hu/]], 19–7 óra között ingyenesen és anonim módon hívható telefonszám: +36 80 505 390
   ; Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének (LESZ)   ; Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének (LESZ)
   : telefon: 116-123, [[https://sos-116-123.eoldal.hu/]]   : telefon: 116-123, [[https://sos-116-123.eoldal.hu/]]
emergency.1631353810.txt.gz · Last modified: 2021-09-11 by Péter Szigetvári